ثبت شرکت در اسپانیا

ثبت شرکت در اسپانیا
شما میتوانید شرکت خود را با هزینه‌ای کم در اسپانیا و با ۱۰۰ % سهام به نام خود ثبت کنید. این امر کمکی‌ است به  جهانی‌ شدن تجارت شما.
ضمن اینکه اگر قصد اخذ اقامت دارید در کنار خرید ملک داشتن یک شرکت تجاری تکمیل کننده پرونده اقامتی شما می‌باشد.
از طرف دیگر شما میتوانید با ثبت شرکت در اسپانیا ، برای چند ملیتی کردن شرکت خود اقدام نمایید.
به این معنی که با استفاده از ثبت شرکت می توان به پیشبرد اهداف خود کمک بزرگی نمایید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر برای ثبت شرکت در اسپانیا با ما تماس بگیرید.