خرید ملک در اسپانیا

خرید ملک در اسپانیا
هر شخص خارجی‌ در کشور اسپانیا با داشتن گذرنامه و ویزای معتبر میتواند بدون هیچگونه محدودیتی جهت خریدملک اقدام نماید.
مراحل خرید:
۱- سفر به اسپانیاو انتخاب ملک با توجّه به بودجه در نظر گرفته شده.
۲- افتتاح حساب بانکی‌ شخصی‌ و یا به نام شرکت.
۳- اخذ شماره شناسایی دارائی ( N.I.E ) از اداره پلیس محلی.
۴- مذاکره با وکیل و عقد قرارداد با وی جهت انجام کلیه امور.
۵- پرداخت بیعانه لازم.
۶- اخذ استعلامهای لازم از بانک و اداره‌های ثبت، آب، برق و …. مبنی بر عدم بدهی ملک و ملک.
۷- پرداخت مابقی وجه ملک در دفترخانه اسناد رسمی‌ اسپانیا و انتقال قطعی سندو تحویل گرفتن کلید ملک.