اخذ اقامت اسپانیا از روش تمکن مالی و بدون خرید ملک

در این روش که خوشبختانه سفارت اسپانیا در تهران به تازگی از آن‌ استقبال می‌کند شخص متقاضی باید بتواند در آمد کافی‌ در ایران داشته باشد و این در آمد نباید به صورت حقوق ثابت باشد به این گونه که متقاضی اقامت اسپانیا باید بتواند بدون حضور حد اقل شش ماه در ایران درامد کافی‌ برای زندگی‌ در اسپانیا داشته باشد.

هرگونه درامدی مانند سود حاصل از سپرده بانکی‌، سند ملک و اجاره‌ نامه رسمی‌، سود سهام شرکت و یا کارخانه در این روش میتواند مفید باشد.

لازم به یاد آوریست که منبع درامد شما نباید وابسته به حضور فیزیکی‌ شما در ایران باشد (حقوق ثابت) و شما چون درخواست اقامت اسپانیا را دارید و بنا بر قانون می‌بایست ۱۸۴ روز ( شش ماه) در اسپانیا باشید، در نتیجه بدون حضور در ایران و بدون کسب و کار در اسپانیا میتوانید به راحتی‌ امرار معاش کنید.

در این زمینه شرکت پرسپولس باتوجه به سابقه درخشان در امر اخذ اقامت اسپانیا و همچنین تخصصی بودن فعالیت این شرکت در زمینه اقامت اسپانیا میتواند بهترین مشاور شما باشد.

شرکت ثبت شده با مجوز‌های لازم و همچنین استفاده از ابزارهای لازم مانند دفتر کار ثبت شده در اسپانیا،همکاری با وکیل‌های بین‌المللی با تجربه و متخصص اقامت در اسپانیا و ایران تضمین کننده موفقیت شما در امر اخذ اقامت اسپانیا می‌باشد.

در زیر اشاره‌ای می‌کنیم به برخی‌ از خدماتی که شما از شرکت پرسپولیس دریافت می‌کنید:

1-انجام سرویس از فرودگاه به مقصد هتل

2-رزرو هتل جهت اقامت اسپانیا

3-تهیه اجاره نامه موقت جهت ارائه به اداره مهاجرت

4-ثبت اجاره نامه متقاضی در شهرداری مربوطه جهت اخذ تاییدیه مورد نظر اداره مهاجرت

5-اخذ وقت جهت ارائه مدارک به اداره مهاجرت

6-همراهی مترجم زبان فارسی- اسپانیایی به مدت حداکثر 5 روز برای انجام مراحل اخذ اقامت

7-اخذ وقت جهت انگشت نگاری در اداره پلیس پس از ارائه مدارک به اداره مهاجرت

8-همراهی مترجم و راننده به همراه وسیله نقلیه جهت انگشت نگاری

9-افتتاح حساب بعد از اخذ کار اقامت

10- مشاوره جهت خرید و یا اجاره ملک دائمی در مدت قرارداد

11- پشتیبانی 1 ساله برای هرگونه مشاوره در مدت اقامت در سال اول

12- اخذ یک عدد سیم کارت اعتباری برای متقاضی و همراهان

13- همراهی متقاضی جهت دریافت کارت اقامت

14- اجاره ماشین

-15اخذ تورهای گردشگری شهری و بین شهری

-16 اخذ بیمه خدمات درمانی برای متقاضی و همراهان (مخارج به عهده متقاضی)