OL 101

فروشی
۵۷۰،۰۰۰ یورو
زمین
m 2
۵۷۰،۰۰۰ یورو
1
1
1
m 2
۱،۲۴۱ متر مربع

زمینی‌ در منطقه بسیار عالی‌ در ماربیا دارای چشم انداز زیبا 

به متراژ ۱،۲۴۱ متر مربع به قیمت ۵۷۰،۰۰۰ یورو 


با خرید این زمین دارای اقامت گلدن اسپانیا می‌‌باشینید و لازم به اجرای شرط اقامت در خاک اسپانیا ندارید