خرید ملک و اقامت اسپانیا

خرید ملک یکی‌ از راهی‌ اخذ اقامت اسپانیا می‌باشد، شما با خرید ملک در اسپانیا و اخذ اقامت اسپانیا از تمام حقوق شهروندی مانند یک اسپنیش برخوردار می‌باشید.

باتوجه به افزایش قیمت یورو نسبت به ریال، همیشه سرمایه گذاری ارزی به نفع شما بوده و در نظر داشته باشید با خرید ملک شما میتوانید به راحتی‌ به اروپا سفر کنید.