اخذ اقامت اسپانیا

شرایط گرفتن اخذ اقامت در اسپانیا
 

الف- اقامت بدون اجازه کار

تنها در صورت خرید ملک و با اثبات توانایی مالی متقاضی ممکن است. خرید ملک از مبلغ 110 هزار یورو به بالا امکان پذیر است.
پس از خرید ملک و انتقال مالکیت به نام متقاضی فرایند اقامت آغاز خواهد شد. این فرایند 4 ماه طول میکشد.
ابتدا برای متقاضی اقامت دو ساله و سپس هر سه سال مجددا اقامت تمدید می شود. شرط تمدید اقامت دارا بودن ملک و یا تبدیل به احسن کردن ملک و نیز عدم انجام تخلف در طی اقامت می باشد. در سال بایستی 180 روز به بالا در اسپانیا حضور داشته باشید. بعد از 10 سال امکان تبدیل اقامت موقت به دایم می باشد.
فرایند گرفتن اقامت اسپانیا با خرید ملک بصورت زیر می باشد.
ابتدا یک تور 5 روزه برای شخص ترتیب داده می شود تا شخص بتواند با حضور در اسپانیا از پروزه های موجود بازدید نماید و از کیفیت و قیمت واحدهای مسکونی اطمینان حاصل نماید.
بعد از انتخاب واحد مورد نظر هزینه خرید ملک را بدون واسطه به حساب خریدار واریز می کنند.
بعد از انتقال سند به نام شخص فرایند اقامت شروع می شود.

هزینه ها:

در ابتدا مبلغ 6000 یورو دریافت می شود و تور 5 روزه دیدار از پروژه ها برگزار می شود در صورتی که بعد از بازدید ملکی جهت خرید انتخاب شود هزینه 6000 یورویی باز گردانده می شود و سفر را مهمان شرکت خواهند بود در غیر این صورت پس از کسر هزینه های تور باقی پول به حساب شخص عودت داده می شود.
 

اقامت طلایی اسپانیا :

خرید ملک به ارزش 500 هزار یورو خواهد بود و در این حالت شرط اقامت 14 روز در سال می باشد.