روابط ایران مادرید در خصوص اقامت در اسپانیا

اسپانیای مدرن بدون گذشته اسلامی آن، که نه تنها در بناها و شهرهای ما بلکه در ویژگی های ملی ما نیز همچنان پیداست، قابل درک نیست. آندلوس، کوردوبا، گرانادا، الحمرا، مدینه الزهرا و الجعفریه ساراگوسا نام هایی است که همچنان به عنوان نمونه های بارز فرهنگ و تمدن در سرتاسر جهان اسلام طنین انداز و بخشی کلیدی از میراث اسپانیا است و در سطحی عمیق تر، طرز تفکراسپانیایی بشدت تحت تأثیر فیلسوفان اسلامی چون ابن سینا، ابن خلدون یا ابن رشد قرار دارد. اما راه های ایران و اسپانیا موازی و نامتقاطع نبوده، بلکه برعکس، تعامل سازنده میان ایران و اسپانیا از ابعاد تاریخی نیز برخوردار است. برای مثال، ما می توانیم گرامی بداریم که ۴۰۰ سال پیش، پادشاه فیلیپ سوم، دن گارسیا د سیلوا فیگوئروآ، دیپلمات اسپانیایی را به عنوان سفیر خود به ایران فرستاد؛ روزنوشته های سفر وی به چند زبان اروپایی ترجمه شده و به ایجاد پیوندهایی از طریق شناخت دوسویه میان ایران و غرب انجامیده است. گرچه یادآوری تاریخ حائز اهمیت است، اما ارزش واقعی آن در بنیان هایی نهفته است که به منظور پایه گذاری روابط مستحکم دوجانبه میان اسپانیا و ایران ایجاد می کند. بویژه در مورد اخیر که نقطه عطفی در روابط دو کشور است. ایران در تلاش است با اتخاذ سیاست تعامل سازنده شریکی محترم در جامعه بین المللی باشد. اسپانیا بشدت از مذاکرات حمایت کرد و اهمیت بسیار زیادی برای تلاش ایران در حل مسالمت آمیز پرونده هسته ای قائل است. اعتقاد راسخ داریم که توافق هسته ای مجالی برای آغاز دوره ای جدید و بهتر فراهم می سازد، زیرا توافق هسته ای یکی از سنگ بناهای اصلی رژیم عدم اشاعه است و به ایجاد منطقه ای باثبات تر کمک می کند. با دسترسی به توافق، ایران می تواند تمرکز بیشتری بر ارائه نقشی سازنده در حل بحران های فراوان منطقه ای داشته باشد. توافق هسته ای، به همراه سیاست های اقتصادی ایران انتظارات فراوانی درخصوص پویایی اقتصادی برانگیخته است. بخش خصوصی اسپانیا می تواند و علاقه مند است بازیگری قابل اعتماد در ایران باشد. اعتمادی که اسپانیا و بخش خصوصی آن به توسعه ایران دارند، از تعداد زیاد بازرگانان همراه در سفر سه وزیر اسپانیا به تهران و اصفهان در سپتامبر گذشته هویداست. همچنین این سفر نشان دهنده پتانسیل بالای روابط دوجانبه است که اسپانیا می تواند شریکی مورد اعتماد برای ایران باشد. ایران واسپانیا تعهدی متقابل به چندجانبه گرایی در روابط بین الملل دارند. اسپانیا دهمین تأمین کننده مالی سازمان ملل متحد است و در ۱۰ سال گذشته کمک های داوطلبانه ما بویژه در حوزه توسعه، در زمره بالاترین کمک ها است. این تعهد در سال جاری که هفتادمین سال تأسیس سازمان ملل متحد را گرامی می داریم و ایران به عنوان یکی از اعضای بنیانگذار این سازمان محسوب می گردد، به طور نمادین مشخص است و به همین مناسبت اسپانیا نقش پیشرو در صدور اعلامیه ای با تأکید بر مقدمه، اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد داشته است. در درون سازمان ملل متحد نیز اسپانیا می تواند کمک های خود به ایران را در قالب یک عضو غیردائم شورای امنیت ارائه دهد. ما می توانیم تضمین نماییم که در اجرای مسئولیت هایمان در شورای امنیت دیدگاهی منصفانه و متوازن در قبال ایران اتخاذ نماییم. افزون بر تعهدات چندجانبه، بهبود روابط دوجانبه در دورانی رخ می دهد که دیپلماسی اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اسپانیا در موقعیت تحول قرار دارد. اقتصاد اسپانیا پس از بحرانی عمیق، بسرعت در حال رشد است و تغییر چرخه در این حقیقت نهفته است که در طول دو سال گذشته از نرخ رشد خوبی برخوردار بوده است. این رشد با تلاش مردم اسپانیا و اصلاحات دولت با هدف کاهش کسری بودجه، ایجاد ثبات مالی و اجرای اصلاحات ساختاری به منظور ایجاد فضای رقابت و کاهش بیکاری تحقق یافته است. موفقیت این برنامه اصلاحی شرکت های اسپانیایی را در موقعیتی مثبت برای رقابت در فضای بین المللی و سرمایه گذاری و کار در ایران قرار داده است. بخش خصوصی در اسپانیا با حفظ توان خود در بخش های سنتی مانند نساجی، گردشگری و کشاورزی به موقعیتی برتر در حوزه هایی چون انرژی های تجدیدپذیر، زیرساخت های حمل و نقل، صنایع خودرویی، زیست فناوری و غیره دست یافته و ما اکنون در موقعیت ارائه تخصص خود در همه این زمینه ها به ایران هستیم و البته نمی توان اهمیت فرهنگی و اقتصادی زبان اسپانیایی را دست کم گرفت. بیش از ۵۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان به این زبان تکلم می کنند و این زبان پایه ای برای صنایع فرهنگی موفقاسپانیا است که فرصت هایی برای همکاری در آن نیز به چشم می خورد. من به ایران بازگشتم، کشوری که در اوایل دهه ۹۰ به عنوان معاون سفارت در آن خدمت می کردم؛ بازگشتم با اراده ای قوی از تلاش برای تقویت روابط خوب دو کشور در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اعتقادی راسخ که اسپانیا و ایران، هر دو از این شرایط جدید منتفع خواهند شد.