آیا متقاضیان اخذ اقامت اسپانیا از طریق خرید ملک، ملزم به ثبت شرکت در اسپانیا نیز هستند؟

خیر! متقاضیان اخذ اقامت اسپانیا از طریق خرید ملک ملزم به ثبت شرکت نمی باشند و تنها از طریق خرید ملک (طبق شرایط گفته شده در مقاله ی خرید ملک در اسپانیا) می توانند "اقامتِ بدون اجازه ی کار" دریافت کنند.
اما آن دسته از متقاضیان که تمایل به ثبت شرکت واقعی (و نه صوری!) دارند، می توانند پس از گذشت یک سال، اقامت خود را به "اقامتِ همراه با اجازه ی کار" تبدیل کنند. برای مشاهده ی قوانین ثبت شرکت در اسپانیا اینجا کلیک کنید.